Διαφημιστικό υλικό: σήμα, λογότυπο, banner, ηχητικό spot


Petratos Καταχώρηση - Οικοδομική Εταιρία Petratos Καταχώρηση - Οικοδομική Εταιρία

Χορηγός στην ομάδα ΟΙΑΞ Ναυπλίου

Χορηγός στην Ομάδα
ΟΙΑΞ Ναυπλίου
Καταχώρηση περιοδικού 3